TILMELDINGER
  • Betaling til arrangementer skal foregå via Netbank/indbetalingskort. Benyt kort-art 73, kontonummer 89491053. Husk navn (og meget gerne e-mailadresse) på indbetalingen.
  • Man kan som altid også tilmelde sig og betale ved mandagsmøder.
  • Tilmeldinger uden betaling sendes til: tilmelding@borgerforening.dk
Borgerforeningen har også MobilePay
Nummeret er: 86132
Husk under kommentarer, at tilføje hvad betalingen vedrører (bar, tilmelding til fx julefrokost, kontingent mv.).
 

Nyheder

Arrangementer

Bestyrelse

Kontaktinformation Bestyrelse
Her kan du finde informationer omkring bestyrelsen.