Vil du gerne være medlem i Dragør Borgerforening og dermed være en del af et dejligt foreningsliv, skal du være velkommen.
 
 1. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

 • Kontingentet er kr. 200,- pr. medlem pr år. Medlemskabet er personligt.
 • Det er også muligt, at blive livstids- medlem – det koster kr. 3.000,- og garanterer mod fremtidige kontingent- forhøjelser, samt giver ret til to gratis glas øl ved generalforsamlingen.
 • Indmeldelse kan ske via Netbank på reg. nr. 6508 kontonummer 3050520365. Oplys navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
 • Man kan også melde sig ind på mandagsmøderne.
 • Adresseændringer, nyt tlf. nr. eller e-mail skal meddeles pr. e-mail til tilmelding@ borgerforening.dk – eller ved mandags- møder.

 Eller helt enkelt:

 
 1. Betal 200,- på MobilPay til 86132
  • Scan koden til højre med din mobil
  • Og hvis du er på din mobil - så tryk på scan koden i stedet
 2. Send email til info@borgerforening.dk med:
  • Navn
  • Adresse
  • Mobilnummer
  • E-mail
Betaler du 200,- efter 1/8 gælder det for både i år og næste år
 


Nyheder

Arrangementer

Bestyrelse

Kontaktinformation Bestyrelse
Her kan du finde informationer omkring bestyrelsen.