TILMELDINGER

  • Betaling til arrangementer skal foregå via Netbank. Benyt kort-art 73, kontonummer 89491053.
    Husk navn (samt evt. e-mailadresse) på indbetalingen.

  • Man kan som altid også tilmelde sig og betale ved mandagsmøder.

  • Tilmeldinger uden betaling sendes til: tilmelding@borgerforening.dk

AFBUD

Har man meldt sig til et arrangement, men bliver forhindret, skal afbud ske til tilmelding@borgerforening.dk, så pladsen kan tilbydes andre interesserede. Man kan også overdrage sin plads – husk at give besked på ovenstående e-mail.

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

  • Kontingentet for 2018 er kr. 200,- pr. medlem. Medlemskabet er personligt.
  • Det er også muligt, at blive livstids- medlem – det koster kr. 3.000,- og garanterer mod fremtidige kontingent- forhøjelser, samt giver ret til to gratis glas øl ved generalforsamlingen.
  • Indmeldelse kan ske via Netbank på reg. nr. 6508 kontonummer 3050520365. Oplys navn, adresse, e-mail og telefonnummer.
  • Man kan også melde sig ind på mandagsmøderne.
  • Adresseændringer, nyt tlf. nr. eller e-mail skal meddeles pr. e-mail til tilmelding@ borgerforening.dk – eller ved mandags- møder.

TID OG STED

Hvis intet andet er nævnt, foregår arrange- menterne på mandage kl. 20:00 i Borgerfor- eningens hus, Strandgade 14 (indgang fra Badstuevælen).

RABAT

Husk at medlemmer af Borgerforeningen får 10% rabat, når de holder fest i Beghuset for mindst 16 personer. Husk, at gøre opmærk- som på dette, når arrangementet aftales.

ADRESSER

Formand:
Jørn Sten Larsen
Ulspilsager 12C
Tlf: 3068 3138 / jornslarsen@outlook.dk

Kasserer:
Carsten Aarosin
D.B. Dirchsens Alle´ 46 carsten.aarosin@gmail.com

Hjemmeside: www.borgerforening.dk

Facebook:
Dragør Borgerforening

Nyheder

Arrangementer

Bestyrelse

Kontaktinformation Bestyrelse
Her kan du finde informationer omkring bestyrelsen.