DRAGØR BORGERFORENING

TILMELDING
Man kan tilmelde sig og betale til arrangementer på tre forskellige måder: (hvis der ikke står noget andet under det enkelte arrangement)

1. Ved mandagsmøderne til Ole Larsen eller mødelederen.
2. I Ole Larsens postkasse, Østerled 9
3. Via netbank.

Via netbank benyttes "Indbetalingskort", kortart 73 og konto 89491053. I meddelelser om betalingen anfører man, hvem der tilmeldes og til hvad, samt medlemsnummer, det står på programbladet. Vil man have tilbagemelding via mail anfør da også mailadresse. Husk at ved tilmelding/betaling via netbank, går der et par dage, før vi kan se det på vores konto, tag hensyn til dette, hvis der er angivet tilmeldingsfrist i programbladet. Tilmeldinger til arrangementer, hvortil der ikke kræves betaling, sender man en mail til: tilmelding@borgerforening.dk. Læs mere på www.borgerforening.dk.

AFBUD
Har du tilmeldt dig et arrangement og bliver forhindret i at komme, er det meget vigtigt, at du melder fra til OLE LARSEN,  tilmelding@borgerforening.dk, så en anden fra ventelisten har mulighed for at overtage din plads.