DRAGØR BORGERFORENING

Medlemsskab af Dragør Borgerforening 

Alle er velkomne til at blive medlem af foreningen. Kender du ikke Dragør Borgerforening er man velkommen til at besøge os på et mandagsmøde. Medlemskontingentet er pt. kr. 200,- om året. Melder man sig ind i årets anden halvdel er hele det efterfølgende år inkluderet i kontingentet. Man kan også tegne sig for et livstidsmedlemsskab, dette koster kr. 3000,- én gang for alle. Livstidsmedlemsskabet giver samtidig ret til en ekstra øl ved den årlige generalforsamling.

Man kan melde sig ind i Borgerforeningen ved at indbetale kr. 200,- på konto nr.: 6508 3050520365 og angive navn, adresse, e-mail og mobiltelefonnummer.

Spørgsmål vedr. medlemskab kan rettes til Carsten Aarosin på: carsten_aarosin@mail.dk