DRAGØR BORGERFORENING

Bestyrelse valgt ved generalforsamlingen 3. april 2017:

Formand: Jørn Steen Larsen.

Næstformand: Renee Schwaner.

Kasserer: Carsten Aarosin.

Sekrætær: Nicolai Larsen.

Bestyrelsesmedlem: Nils Riiber Høj.

Bestyrelsesmedlem: Torben Scheutz.

Bestyrelsesmedlem: Richard Barth.

1.Suppleant: Aage Beenfeldt

2.Suppleant: Ole Larsen
 

Aktivitetsudvalg: 

Nicolai Larsen  Formand.

Marchen Jans

Jørn Steen Larsen

Per G. Larsson.

Annette Scheutz

Søs Ludvigsen